Usui systém Reiki

 

Reiki je způsob léčby, který byl před dvěma tisíci pěti sty lety zjeven Buddhovi při jeho osvícení. Buddha tuto metodu předal svým žákům a ti celý postup zaznamenali v sanskrtem psaném rukopisu. Text obsahoval také několik symbolů, které se mají k léčení používat, avšak způsob jejich použití byl zamlčen. Tuto starou písemnost objevil na konci devatenáctého století japonský učenec Dr. Mikao Usui. Při jedné transcendentální meditaci mu pak byla vyjevena úplná nauka o každém ze symbolů a jeho využití. Dr. Usui nazval tuto formu léčení „reiki“. Jeho poznatky tvoří základnu a vedou lidi k tomu, aby se naučili opět využívat tyto schopnosti. V každém z nás dřímá samoléčebná síla, jen si toho nejsme vědomi. Je příznačné, že si třeme rukou bolavé místo, když se o něco uhodíme. Nevědomky tak používáme reiki k samoléčbě. Už tím je popsáno, jak reiki působí. Je to univerzální životní energie, jež protéká našima rukama. Zasvěcení nám umožňuje přístup k energii pocházející z kosmu a současně sloužíme jako jakýsi kanál, jímž tato energie proudí dál.

Zatímco Dr. Usui působil jako léčitel v Tokiu, jeho věhlas člověka, který vyléčí každou nemoc, se šířil po celé zemi. Jednoho dne byl Dr. Usui povolán do císařského paláce, aby vyléčil císařova syna, který byl vážně nemocen a jemuž lékaři nedávali již žádnou naději. Během několika dnů se mladík zcela uzdravil a císař okamžitě prohlásil reiki a Dr. Usuiho za japonský národní poklad. Znamenalo to, že tento léčebný proces musí zůstat tajemstvím a nikdy nesmí být vyzrazen cizincům či opustit břehy Japonska.

Krátce před svou smrtí v roce 1926 předal Dr. Usui veškerou nauku reiki svému mladému nástupci Dr. Hayašimu, který již několik let pracoval na jeho klinice. Na konci třicátých let Dr. Hayaši, obdařený jasnovidnými schopnostmi, předpověděl válku se Spojenými státy i její výsledek. Ve snaze postarat se o to, aby se metoda reiki při zničení Japonska neztratila, předal většinu této nauky Hawayi Takatové, Američance japonského původu, žijící na Havajských ostrovech. V důsledku rozsáhlého válečného ničení v Japonsku bylo veškeré zaznamenané vědění o reiki, včetně nalezeného sanskrtského rukopisu, zřejmě nenávratně ztraceno. Vše, co je dnes o reiki známo, pochází z ústního podání paní Takatové a jejích žáků.

Ústřední myšlenka reiki říká, že existují určité symboly, které jsou obdařeny schopností uzdravovat fyzické tělo, tj. které v sobě obsahují léčivou sílu. Po řadu století byly tyto symboly úzkostlivě střeženy jako posvátná tajemství a po celé generace uchovávány v několika tibetských klášterech. Tyto symboly a síla v nich obsažená uvolňuje duševní blokády, jež jsou často příčinami tělesných neduhů. Ježíš konal zázraky založené na podobném principu poté, co nejprve odpustil hříchy nemocnému člověku. Tím odebral jeho duši utrpení, jež většinou způsobilo onemocnění těla. Teprve pocit, že ho lidé neberou vážně, ho přiměl připojit k neviditelnému uzdravení duše také léčbu těla. Avšak s příchodem moderní doby, která je dobou obrody lidského vědomí, bylo těmto tajemstvím dovoleno vejít ve známost, aby je lidé mohli studovat a pochopit. Zajdete-li do knihkupectví, možná tam najdete několik knih o reiki, z nichž některé budou pravděpodobně obsahovat spoustu užitečných informací o tomto způsobu léčení. Avšak k tomu, abychom mohli tento systém řádně využívat, je třeba zasvěcení do energie reiki během iniciačního obřadu. Jinými slovy, nemůžeme předávat něco, co dosud nemáme. Teprve když je energie posvátných symbolů otisknuta do našeho energetického systému, můžeme ji používat k léčení druhých.

Paní Takatová zasvětila své žáky do tří úrovní reiki. První stupeň zasvěcení dává možnost léčit přikládáním rukou. Adept prvního stupně však nepotřebuje a také nezískává žádné vědomé znalosti symbolů. Během zasvěcování do prvního stupně se žáci učí a procvičují pozice rukou používané při léčebných sezeních. Zasvěcení do druhého stupně (pokročilí) poskytuje adeptovi znalost symbolů, pomocí nichž lze předávat či zprostředkovávat energii vyššího řádu. Pokročilý žák je navíc seznámen se všemi symboly a technikami prvního i druhého stupně, včetně uzdravování na dálku. Pacient, jež přijímá léčivou energii, nemusí být u léčitele fyzicky přítomen. Zasvěcení do třetího stupně (mistr reiki) pak propůjčuje znalost a energii mistrovského symbolu reiki, symbol dovoluje mistrovi zasvěcovat do všech tří stupňů reiki.

Cílem postupného zasvěcování je otevřít adeptovy čtyři horní čakry (korunní, čelní, krční a srdeční) a rovněž zaktivovat jeho čakry v dlaních. V důsledku toho pak do jeho korunní čakry začne proudit mocná léčivá energie z univerzálního energetického pole, která směřuje dolů do srdeční čakry, prochází oběma rukama a prýští ven z dlaní k pacientovi.

 

Usui systém Reiki je základní školou pro navazující práci s energiemi, kde bude vyžadováno "mistrovství" v tomto oboru a to i přes to, že stávající energie Reiki již nestačí na léčivý a transformační proces, který byl odstartován po 21.12.2012.