O mně

 

Indeference do světá jáství (ego) odděluje bytost od skutečné podstaty Bytí. Z tohoto pohledu nezáleží na popisu osoby, zkušeností nebo místa, neboť takové informace nepřináší nic jiného, než zmatek v mysli a na výsledku léčby to nic nezmění. Stejně tak tituly a vyznamenání utvrzují ega okolí chybně „o správnosti či nesprávnosti“ dotyčného. Podstatná otázka pro Vás je zkoumání toho, kdo jste a kam směřujete, než zkoumání popisu léčitele.

 

Díky inkarnačním cyklům, jež započaly ještě mnohem a mnohem dříve než období bájné Atlantidy, lze konstatovat o multidimenzionálním přístupu k léčení, stejně tak jako vhledy do duší a přímé napojení do informačního pole.

 

Úmyslně se zde nerozepisuji formou životního příběhu a ani se tim nechci prezentovat. Také vím, že pro získání důvěry ve Vaší mysli jsou to důležité informace, avšak nejsem zde proto, abych přesvědčoval davy nebo abych Vám předkládal podobnosti mého příběhu s Vašimi životy.

 

M.