Magie kolem nás a v nás

 


"Jediná Síla, jež pohybuje Měsícem, prostupuje Tebe. Síla, jež rozzáří Slunce rozzáří i Tvůj život. Je ženská a je mužská, je oblakem i deštěm. Ukryta sídlí ve zvlhlé zemi, v kořenech a v klíčících semenech. To ona zvedá vítr. Je veškerý život, zrozený i nezrozený, na této Pláni i v rovině příští. Viditelná i neviditelná, na planetě i hvězdě. Je nekonečná, žehnající a ochraňující, hojí a tvoří. Míří kupředu i zpět v čase, proniká celým Universem -  v tomto životě i myriádách životů, jež teprve nastanou, jakož i v životech minulých. Tato síla je Tvojí silou a je i mojí. Je Bohyní a je Bohem. Využij ji pro blaho všech a v souladu se svobodnou vůlí všech. S vyrovnanou myslí a s radostí, aby požehnala Tvému životu. Tak se staň ! "

 

M.