Léčení energiemi

 

Jak to vlastně je s léčením "s energií"?

Vraťme se trochu zpět v čase, zatím tedy jen k fyzice a chemii 3D, která popisuje jev, jemuž se říká zákon zachování hmoty a energie. Energie nevzniká a ani nezaniká, jen je přeměňována na jiný druh energie, čehož se využívá při štěpení jádra, tedy v atomové fyzice.

V pojetí vyšších realit se však pracuje s jiným modelem a to, že energie je základním kamenem celého vesmíru. Může mít různé druhy kvality, jež se od sebe liší frekvencí a vzájemnou oscilací. Jelikož vesmír je i v nás ("jak nahoře, tak i dole"), rozlišujeme jevy na mikrovesmírné a makrovesmírné, avšak zákonitosti zde platí stejné. 

Jakákoliv nerovnováha v tomto systému má za následek úbytek energie, blokaci, a to až na hmotnou úroveň, jež se projeví jako nemoc, nebo též ve spojení s nepřízní osudu, jako osudové rány. Ale pozor, zodpovědnost za rovnováhu "vesmíru" je v rukou každého, tedy nic se neděje nahodile a bezdůvodně.

Zde nastupuje práce léčitelů, jež pracují na neviditelné energetické úrovni a navracejí zpět to, co bylo vyvedeno z rovnováhy, a to až na úrovni příčin. Je jedno, zda pacient má nějaké povědomí, jak léčení funguje nebo zda fyzicky léčbu vnímá. Citlivost a porozumění je dáno zkušeností duše.

 

Co je to energie?

Energie je svazek jednoho nebo více paprsků a napětí a to bez ohledu na časoprostor, technicky vzato přítomných v latentní fázi vždy a všude. Každá kvalita energie je také reprezentována jejími nositeli a podléhá jistým pravidlům.